top of page
Modern Architecture

BEZPIECZEŃSTWO

Technika ozonowania stanowi bezpieczny sposób usuwania szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów, wydłuża okres przydatności produktów do spożycia, zapewnia czystość mikrobiologiczną, bardzo szybko się utlenia, przy czym nie pozostawia szkodliwych produktów ubocznych. Ważnym atutem jest większe bezpieczeństwo pracowników oraz eliminacja potrzeby użycia chemicznych środków. Ponadto ozon generowany jest na miejscu, co eliminuje potrzebę transportu i składowania, dodatkowo w czasie ciągłej produkcji generowanie ozonu jest stosunkowo tanie.


Technologia ozonowania zapewnia duże możliwości aplikacyjne, we wszechstronnym zastosowaniu w coraz to większej ilości przedsiębiorstw, gdyż jest to bardzo bezpieczna, neutralna dla zdrowia i środowiska metoda dezynfekcji.


Obecnie, ozon jest alternatywą dla chloru i nadtlenku wodoru w zastosowaniach spożywczych. Ozon również może wykazywać oddziaływanie względem pestycydów, herbicydów i innych trwałych pozostałości chemicznych z powierzchni produkcji, co w perspektywie może skutkować zastosowaniem w produkcji rolniczej.

Ozon jest silnym środkiem przeciwbakteryjnym i wirusobójczym, dzięki czemu nadaje się do stosowania w żywności. Cząsteczka ozonu lub produkty jego rozpadu (np. rodnik hydroksylowy) inaktywują mikroorganizmy w wyniku interakcji z enzymami wewnątrzkomórkowymi, materiałem i komponentami nukleinowymi ich otoczki komórkowej. W przypadku zastosowania ozonu do żywności stwierdza się, że nie pozostają żadne jego pozostałości. Ozon jest odpowiedni do odkażania produkcji, wyposażenia, powierzchni mających kontakt z żywnością oraz środowiska przetwarzania, stosowany na ściany, podłogi, w tym strefy przechowywania i aktywne obszary produkcyjne.


Ozonowanie jest niezawodną technologią, która w przyszłości może uchronić producentów przed milionowymi stratami spowodowanymi pojawieniem się w produktach bakterii odpornych na tradycyjną dezynfekcję, np. chlorem. Ozon wykazuje bakteriobójcze działanie i jest około 50 razy skuteczniejszy i 3000 razy szybszy niż chlor.


Ozonowanie wykonuje się bez użycia środków chemicznych. Już po 20 minutach po zabiegu, przestrzeń jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierząt.

3d-rendering-business-meeting-working-room-office-building.jpg
bottom of page