top of page
bg.jpg

OZON

Ozon to alotropowa, trójatomowa odmiana tlenu. Zwykła cząsteczka tlenu składa się z dwóch atomów (stąd oznaczenie O2), natomiast cząsteczka ozonu łączy w sobie trzy atomy tego pierwiastka (wzór chemiczny O3). Ów trzeci atom ma tendencje do odłączania się od reszty. Właśnie dlatego ozon jest silnym utleniaczem i tak łatwo wchodzi w rozmaite reakcje chemiczne.


Ozon na skalę przemysłową był używany już w XIX wieku. Obecnie posiada szeroką gamę zastosowań. Służy m.in. do dezynfekowania (głównie pomieszczeń w szpitalach), dezodoryzacji, usuwania obcego smaku oraz przebarwień, wyjaławiania wody pitnej (ozonowanie), utleniania paliwa rakietowego. Jest to jeden z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekujących i utleniających.

KORZYŚCI

Z OZONOWANIA
W PRAKTYCE

Ozon oddziałuje na szerokie spektrum mikroorganizmów: bakterie, zarodniki przetrwalnikowe bakterii, wirusy, grzyby i ich zarodniki oraz pierwotniaki. Prowadzi do utleniania się kwasów tłuszczowych w błonie komórkowej a następnie utlenienie makromolekuł w komórce białek, DNA oraz RNA mikroorganizmu. Reakcje te są nieodwracalne i prowadzą do śmierci komórki.


Ozonowanie jest używane do oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów. Dzięki zmieszanie jej z ozonem o gęstości 0,6-4g/m3 przez 10 minut, zniszczeniu ulegają następujące mikroorganizmy: wirusy, E.coli, Streptococcus, Legionella oraz pozostałe odmiany organizmów z grupy coli.


Ozon dezynfekuje różne powierzchnie ze znajdujących się na nich wirusów, bakterii i grzybów. Dzięki zastosowaniu stężenia powyżej 300 ppm, skutecznie dezynfekuje powierzchnie z następujących mikroorganizmów: Escherichia coli, Staphylococcus auteus, Hemileia vastatrix oraz Aspergillus niger.

 

Ozonowanie niszczy mykotoksyny takie, jak: aflatoksyna, patulina, kwas cyklopiazonikowy, kwas sekalonikowy D, ochratoksyna A oraz ZEN.
 

Ozon skutecznie obniża liczebność bakterii w powietrzu (niszczy ponad 90% bakterii). Szczególnie wrażliwe na działanie ozonu są wirusy. Stosowanie generatorów z ozonem jest skuteczniejsze od lamp dezynfekcyjnych UV oraz filtrów HEPA. Ozonatory są zalecane do dezynfekcji pomieszczeń zarażonych wirusem SARS.

ZASTOSOWANIE
OZONOWANIA

  • Ozonowanie sal szpitalnych i operacyjnych

  • Ozonowanie gabinetów stomatologicznych, lekarskich etc 

  • Ozonowanie po powodzi

  • Dezynfekcja

  • Ozonowanie żłobków, przedszkoli, szkół

  • Ozonowanie hoteli, restauracji, pensjonatów

  • Ozonowanie samochodów, odgrzybianie klimatyzacji

  • Ozonowanie pojazdów transportu publicznego

Modern Architecture
bottom of page